Щоб дитина стала розумною й успiшною, потрiбно вже вiд народження читати їй книжки

Останнiм часом чимало батькiв волiють, аби дитина якийсь час посидiла бiля екрана чи монітора, які перетворились на сучасну варiацiю нянi. Натомiсть, спецiалiсти Асоцiацiї психоаналiху Аргентини в результатi дослiджень дiйшли цiкавого висновку. Пристрасть дiтей до перегляду телепередач призводить до втрати творчих здiбностей.

А от вченi Iнституту освiти Великої Британiї виявило цiкаву залежнiсть. Якщо вiд перших мiсяцiв життя дитинi читають книжки, вона досягає кращих успiхiв у навчаннi.

– То коли варто починати читати дитинi книжки, i як саме це робити?

– Розмовляти з малюком потрiбно iз народження, аби вiн вiдчував любов до себе. Але ж багато тем для розмови iз новонародженим складно знайти, – говорить Свiтлана Чередниченко, заступник директора з наукової частини Iнституту розвитку iнтелекту дитини. – Тому слiд читати книжки. I робити це варто вже з трьох-чотирьох мiсяцiв. Звiсно, немовлята ще не усвiдомлюють змiсту, але вони вiдчувають iнтонацiю. Вiдбувається спiлкування iз текстом на iнтуїтивному рiвнi.

Мушу також наголосити, що на першому роцi життя дитина активно вивчає рiдну мову. На жаль, мало хто знає, що рiдною для немовляти є мова матерi. Тобто, навiть якщо ви – українка, а з чоловiком розмовляєте iншою мовою, iз дитиною слiд спiлкуватися українською. Тому i книжки мають бути україномовними.

У цьому планi дитину можна порiвняти з деревом. Примiром, якщо ви намагаєтесь виростити пальму, то грунт шукаєте вiдповiдний. Мова – це грунт, у котрий пускає корiння малюк. Пам’ятайте, саме рiдна мова мами має дуже велику енергетику для немовляти. Бо органiзм та психiка еволюцiйно налаштованi на її сприйняття.

Чи насправдi книжка сприяє активному розумовому розвитку?

– Чи вiдомо вам, що у кожної людини вiд народження є сiм типiв iнтелекту? Їх потрiбно розвивати. I найунiверсальнiшим методом є саме книжка. Вона стимулює розвиток пам”ятi, уваги та мислення. А це є складовими iнтелекту. До того ж, якщо дитина часто слухає, як їй читають книжки, у неї вiдбувається скорочення м’язiв обличчя, що формують апарат мовлення.

p4014714

У десять мiсяцiв маля починає впiзнавати на картинках книжки героїв. Показує пальчиком на очка казкового героя, тодi на власнi. Усе це сприяє розвитковi.

За перший рiк життя в малюка формується дуже великий запас слiв. Навiть якщо вiн ще не намагається розмовляти. Читання стимулює головний мозок до розвитку, це позитивно впливає на психоемоцiйний стан. Батьки мають розумiти: якщо хочеш, аби дитина виросла фiзично здоровою, подбай про її психiку. Зрештою, завдяки книжцi дитина формує у своїй уявi прочитане, вона вчиться працювати душею. Тобто, внутрiшньо реагувати на текст книжки – радiти чи сумувати.

У 2-3 роки дитина найбiльш активно потребує книжки. Завдяки цьому вона стрiмко розвивається. Не зволiкайте iз цим заняттям. Адже якщо до п”яти рокiв не привчити малюка до цього, пiзнiше
вже не вдасться.

До шести рокiв мозок дитини працює в унiкуальному режимi – аналiтичному. Завдяки цьому дитина робить висновки на основi будь-якої iнформацiї, що отримує. Чималу порцiю iнформацiї малюк отримує саме завдяки читанню книжок. А пiсля цього вiку режим змiнюється на порiвняльний. Малюк починає порiвнювати всю нову
iнформацiю зi знаннями, що вже отримав.

Джерело: Добрий лікар

Залишити коментар